Daha Güçlü ve Odaklı Sonuçlar için Komitelerimizi Yeniledik!

joakim honkasalo DurC25GdOvk unsplash scaled

 

Teknolojide Kadın Derneği olarak 4 yıl boyunca var olan komitelerimizle birlikte birçok eğitim, proje ve etkinlik gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde derneğimizi daha dinamik, odaklı ve güçlü bir yapıya sokmak için geçtiğimiz günlerde var olan komitelerimizi güncelledik, bazılarını tek bir çatı altında topladık ve bazılarına yepyeni isimler verdik. İşte Teknolojide Kadın Derneği’nin yeni komiteleri:

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Komitesi (AIDT)

Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Komitesi (AIDT) dünyayı dönüştüren yapay zeka teknolojisi ve etiği hakkında farkındalığın artması, dijitalleşmenin pratik ve teorik bir biçimde desteklenmesi ve bu süreçlerin mikro ve makro ölçeklerde sürdürülebilirlik kapsamında ilerleyebilmesi için etkinlikler ve eğitimler düzenler. 

Komite, özellikle dünyaya ve insanlığa yararlı yapay zeka sistemlerinin üretilebilmesi için tam donanımlı, doğru etik değerlere sahip, geniş bir dünya görüşüne sahip yapay zeka uzmanları yetiştirmeyi hedefler.

Kaynak Yaratma ve Strateji Komitesi (FUST) 

Kaynak Yaratma ve Strateji Komitesi (FUST) derneğin güncel faaliyetlerini sürdürebilmesi ve yeni proje ve etkinliklerin hayata geçirebilmesi için derneğe finansal kaynak sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda komite, derneğin var olan kaynakları ile insan odağında çıktılar üretebilmesi için derneğin vizyonu doğrultusunda kaynak stratejiler geliştirir.

Wtech Akademi ve Yetenek Yönetimi Komitesi (EDTM)

Misyonumuz doğrultusunda, eğitim, Teknolojide Kadın Derneği’nin ana odaklarından biridir. Dernek, verdiği eğitimlerle yetkin bir insan kaynağı yetiştirmeyi, motivasyonu düşük ve sayısı az olan kadınları uzmanlaştırarak bilim ve teknoloji sektöründe istihdama ve üretime katmak için çalışmalar yürütür. 

Eğitim ve Yetenek Yönetimi Komitesi (EDTM) derneğin kendi eğitimlerini verdiği Wtech Akademi’deki eğitim süreçlerini, üniversite, kamu ve özel sektör iş birliklerini yönetir. Komite, çalışmaları ile katma değeri yüksek, Türkiye’ye fayda sağlayacak yüksek nicelikli ve nitelikli eğitim programları düzenler ve eğitimler sonrasında mezunların istihdama katılmaları için gerekli faaliyetleri yürütür.

Markalı Eğitimler ve Projeler Komitesi (BTPC)

Misyonumuz doğrultusunda, eğitim, Teknolojide Kadın Derneği’nin ana odaklarından biridir. Dernek, verdiği eğitimlerle yetkin bir insan kaynağı yetiştirmeyi, motivasyonu düşük ve sayısı az olan kadınları uzmanlaştırarak bilim ve teknoloji sektöründe istihdama ve üretime katmak için çalışmalar yürütür. 

Markalı Eğitimler ve Projeler Komitesi (BTPC) markalarla iş birliği içerisinde eğitim projeleri geliştirir. Komite, kurumsal üyeler ile iletişimde kalarak onların teknoloji alanındaki istihdam açıklarını anlamayı ve ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ve markaların teknolojide toplumsal cinsiyet eşitliği hedefleri doğrultusunda STEM alanında yetkin uzmanlar yetiştirerek mezunları istihdam ve üretim süreçlerine katmayı hedefler.

Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleri Komitesi (DIC)

Ulusal ve Uluslararası İş Birlikleri Komitesi (DIC), Türkiye’de farklı sektörlerle iletişim içerisinde, dernek projelerini sürdürülebilir hale getirmek, var olan projeleri iyileştirmek ve yeni projeler geliştirmek adına yeni iş birlikleri yaratır. Komite aynı zamanda uluslararası olarak derneğin tanınırlığını artırmak üzere stratejiler geliştirir ve uygular.

Komitenin bir diğer amacı ise iş birlikleri esnasında kurumsal çalışanların, özellikle yönetici seviyesinde olanların, teknoloji alanında yetkinliğini ve uzmanlığını artırarak daha teknolojik bir iş dünyası yaratmaktır.

Sürdürülebilirlik Komitesi (SUST)

Sürdürülebilirlik Komitesi (SUST) küresel sürdürülebilirliği desteklemek ve bu alandaki farkındalığı artırmak, özellikle kadınların sürdürülebilirlik alanındaki girişimlerini desteklemek için projeler geliştirir. Komite kadın girişimcilerin ve girişimlerin sayısını artırırken sürdürülebilir bir destek modeliyle kadın girişimcilerin girişimlerini büyütmeleri ve dünya pazarlarına açılmaları için çabasını sürdürür.

Sürdürülebilirlik Komitesi, her yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan birini seçerek bu alanda projeler geliştirir ve yeni ürün, hizmet ve fikirlerin ortaya çıkmasını destekler.

Araştırma ve Ölçümleme Komitesi (RAM)

Araştırma ve Ölçümleme Komitesi (RAM) “ölçemediğimiz şeyi anlayamayız ve yönetemeyiz” ilkesi ile farklı birey, kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek araştırma ve ölçümleme projeleri geliştirir ve bunları yayınlar. 

Komite, yaptığı çalışmalarla Türkiye içerisinde teknoloji, sürdürülebilirlik, eğitim, kadın, insan ve istihdam araştırmaları alanındaki açığı kapatmak üzere faaliyetler yürütür.

Derneğimizin geçirdiği dönüşüme katkı sağlamak, önümüzdeki dönemde misyonumuz doğrultusunda teknolojide uzman, yetkin bir insan kaynağı yetiştirmek ve Türkiye’nin gücüne güç katmak için can.altunkaynak@teknolojidekadin.org adresinden bizlere ulaşabilir ve komitelerimize katılabilirsiniz.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir