Misyon, Vizyon ve Değerler

stem

Teknolojide Kadın Derneği olarak işimiz insan, işimiz teknoloji ama esas işimiz teknolojide insan çeşitliliği. 

Misyonumuz, bilimde ve teknolojide yetkin, uzman, yaratıcı insan kaynağı yetiştirmek, teknoloji sektöründe sayıca ve motivasyon olarak az olan kadın uzman sayısını artırarak kadınları teknolojide istihdama ve üretime kazandırmak.

Vizyonumuz, Teknoloji ve Bilim Çağı’nda Türkiye’nin dünyanın lider ülkeleri arasına girme yolculuğunda ihtiyacı olan teknoloji üreten uzman insan kaynağı çeşitliliğini sağlayarak ülke ekonomisini ve GSYİH’nın artması konusunda ülke hedeflerine paralel projeler ve çalışmalar yürütmek.

Değerlerimiz

  • Tavizsiz Dürüstlük
  • Güven ve Saygı
  • Sosyal Sorumluluk ve İnsan Odaklılığı
  • Pozitif ve Açık  İletişim
  • Empati ve Alçak Gönüllülük
  • Eşitlik ve Kapsayıcılık