Tarihçe

01 (1)

2017 - 2019

Tarihçemiz

teknolojide kadın derneği'nin tarihçesi

Derneğimizin kuruluş ön çalışmaları, 2000’li yılların başından beri teknoloji sektöründe özellikle üretimde, araştırma geliştirmede, dijital ve mobil pazarlama, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri, makine öğrenmesi gibi alanlarda profesyonel yönetici ve girişimci olarak çalışan Zehra Öney tarafından 2017 yılında başlatılmıştır.

Wtech Platform’u hayata geçirerek burada derneğin yapacağı çalışmalarla ilgili geri bildirimler toplamış ve Türkiye’deki lokal ve çok uluslu firmalar ile görüşüp bu konudaki fikirlerini alarak kuruluşu bu firmalarla hayata geçirmiş ve onların da bu hedefe katılım yapmalarını sağlamıştır.

02

2019 - 2020

Zehra Öney’in önderliğinde, Derneğimiz 31 Ocak 2019 tarihinde aynı hedefte ilerleme niyetiyle katılan 75 kurucu kurumsal üye ile birlikte kurulmuştur. Kuruluşu takiben Mayıs ayında ilk Genel Kurul toplanmış ve yönetim organları belirlenerek proje çalışmaları hızla başlamıştır.

2019 yılının Aralık ayında “Wtech Akademi” hayata geçirilmiş ve ilk eğitim projesi olan SQL Veri Tabanı Analistliği eğitimi açılmıştır. 2020 yılında Wtech Akademi çatısı altında birçok eğitim açılmış ve 500’den fazla öğrenci eğitim almıştır. Aynı yıl Türkiye İşveren Sendikaları iş birliği ile Genç Dönüşüm Akademisi eğitimlere başlamıştır. Genç Dönüşüm Akademisi kapsamında 700’den fazla öğrencinin eğitim alması desteklenmiştir. %81 oranında da istihdam desteği sağlanmıştır.

03

2021

Derneğimiz, kuruluş sonrası kısa süre içerisinde 150’yi aşkın üye sayısına ulaşmış ve start-up seviyesindeki birçok derneğe kıyasla hızlı, odaklı ve disiplinli çalışma prensibi ile başarılı projelere imza atmaya başlamıştır.

Sürdürülebilir projeler kapsamında; Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları “Açlığa Son” çerçevesinde tarımın sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak ve etkisini güçlendirecek yeni fikir, proje, ürün ve hizmetleri teşvik etmek amacıyla “Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler” yarışması hayata geçirilmiştir. Yarışma kapsamında 4 ekip toplamda 140.000TL’lik ödül kazanmıştır.

2021 yılında Teknolojide Kadın Derneği, Udacity iş birliği ile 30 kadın yönetici ve 32 üniversite mezunu genç kızın 4 ay boyunca Yapay Zeka ve Derin Öğrenme alanında eğitim almasını sağlayacak ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Yapay Zeka Eğitimi programı başlatılmıştır.