Türkçe

Hakkımızda

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), 31 Ocak 2019 tarihinde, bilim ve teknoloji alanlarında eksik olan ve gittikçe de eksikliği artacak olan, alanında uzman, insan ihtiyacını kapatmak, uzmanlık eğitimlerine yatırım yapıp yetişmiş birey sayısını artırmak, Türkiye’yi teknoloji konusunda güçlü bir şekilde, küresel rekabette avantajlı bir ülke haline getirmek; böylece Türkiye’nin refah gücünü arttırmak için kuruldu.

               Türkiye’de toplam iş gücü sayısı: 30,520,000

               Teknolojide çalışan kişi sayısı: 245,000

               Teknolojide çalışan kadın sayısı: 24,300

               Teknolojide kadın oranı ise sadece: %9,99

               2023 yılında yaklaşık 3,5 milyon STEM istihdamı bekleniyor.

 

Teknolojide Kadın Derneği, bu rakamların artmasına destek vermek için tüm gücüyle çalışıyor. Wtech Akademi olarak diğer STK ve şirketlerle birleşerek artan sayıda içerik kalitesini koruduğumuz eğitimler dizayn ediyoruz. Bu eğitimlerde tüm Türkiye’yi hedefliyoruz. Ağırlıklı olarak kadın, iş arayanlara, yeni mezunlara, teknolojik uzmanlık eğitimleri veriyor ve onları istihdama kazandırmak için baştan uca projeler yönetiyoruz. Kadınların iş gücünü arkamıza alıyoruz. Çünkü dünyada kadın istihdamının %1 artması gayri safi milli hasılayı 80 milyar dolar artırıyor. 2025 yılına kadar eğer tam cinsiyet eşitliği sağlanırsa dünya ekonomisine 28 trilyon Dolarlık ek katkı sağlamak mümkün. Derneğimiz, yazılım, yapay zekâ, derin makine öğrenimi, veri uzmanlığında, geleceği oluşturacak olan tüm teknolojilerde bireyleri, güçlendiriyor, uzmanlaştırıyor, istihdam garantili eğitimler veriyor, mentor rol model çalışmalarla bilim ve teknolojide herkesi bir araya getiriyor. Bunu da oldukça güçlü bir network desteğini arkamıza alarak yapıyoruz. Beyin göçü ile, yurtdışına çıkmış bilim insanlarımızın özellikle bilim kadınlarının Wtech çatısı altında, ülkemize dönerek Türkiye’ye beyin gücünü kazandırmasını arzu ediyoruz. Bu kişiler, Türkiye’deki çalışmalara katma değer sağlamalı ve gençlerimize rol model olmalı. Bu nokta Wtech’in mentor havuzunu faaliyete geçirdik. Yaptığımız her çalışmada, her gencimizin en doğru rol model ve mentorla birleşerek iş hayatında ve kendisinin yapacağı yatırımlarda güçlenmesini hedefliyoruz.

Diğer odağımız ise Wtech Platform. Platformumuzda Türkiye’nin önde gelen pek çok kurum ve kuruluşuyla yan yana hareket ediyoruz. Denizbank, Intertech, Humangroup, Microsoft ile birlikte verdiğimiz istihdam garantili SQL Veri Tabanı Yöneticisi eğitiminden ilk mezunlarımızı vermenin gururunu yaşıyoruz. Teknolojide Kadın Derneği olarak, teknoloji alanında insana yatırım yaparak, sektörde sayıca çok az olan kadın oranını artırmak ve kadınlarımızın bu alanda kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarımızı başlattık. Böylece bireylerin, teknoloji ile olan bağlılık ve farkındalığını yükseltiyoruz. Odağımız her zaman insan ve çeşitlilik. Ama özellikle kadınların AR-GE, inovasyon ve üretimde yer almasını istiyoruz. Bunun yanı sıra, liselerde okuyan kız çocuklarımız ile Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında eğitim gören öğrencilerimize yetenek yönetimi, burs imkânı, network, rol model (mentor) destekleri sağlayarak teknolojide üretimde, bilimde ve buluşta motivasyonlarını arttırmayı amaçladık.

Derneğimizin çok önem verdiği bir diğer odak noktası ise Araştırma ve Ölçümleme çünkü biz ölçemediğimiz yönetemeyeceğimizi düşünüyoruz. Türkiye’nin teknolojik dinamiklerini anlamak için gerçekleştireceğimiz bu araştırma projesinde, sosyokültürel, jeopolitik, teknolojik açılardan Türkiye’nin teknoloji ve insan endeksini çıkarıyoruz. Odağımızı insana döndürerek, belli bir yaş grubunun üstünde olan bireylerin, teknoloji ile ilişkisini, teknolojide çalışan bireylerin cinsiyet kırılımını, STEM mezunlarının teknolojide çalışmaya devam edip etmediklerini, ediyorlarsa memnuniyetlerini ayrı ayrı endeksleyeceğiz. Böylece elimizde, kendi datamızı bize verebilecek kaynak bir çalışma olacak.

Türkiye’ye teknolojide uzman insanı ve ekonomiye de kadınları kazandırmamız gerekiyor. Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmayı hedefliyorsak, kadınlara ihtiyacımız var. Kadınlarımızın işgücüne katılımını, erkeklerin seviyesine çıkarırsak, ekonomimiz yüzde 20 daha fazla büyüyecek. Diğer bir ifadeyle, milli gelirimiz 170 milyar dolar artacak ve 1 trilyon doları geçecek. Artık, “bütüncüllük” ve “biz”i konuşuyoruz. Yerli ve milli olanının özellikle bu salgın döneminde daha da değerli olduğu günler yaşıyoruz. Teknolojide Kadın Derneği olarak somut hedeflerimizi ortaya koyuyor, sayılabilir, ölçümlenebilir sonuçlara ehemmiyet veriyoruz. Wtech olarak Covid-19 salgınına rağmen 2020’de kaç kişiye uzmanlık kazandırdığımıza ve bu kişilerin kaçını sektöre kazandırdığımızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.