Türkçe

Socratic Diyalog Workshop

1 Kasım 2019 tarihinde Hamam Arts Hub'da derneğimizin ortak söylemini yaratabilmek amacıyla Socratic Design'in Kurucusu Mr. Humberto Schwab'ın moderasyonu ile bir Workshop gerçekleştirdik. Dış iletişimimiz için yenilikçi, yaratıcı ve kavrayıcı bir söylem yaratarak etki alanımızı genişletebilmek amacıyla hazırladığımız workshop çalışmamıza Yönetim Kurulu Başkanımız Zehra Öney ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimizden HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, Tempo Çağrı merkezi CEO’su Cemal Akar ve Microsoft Orta Doğu ve Afrika Grup Direktörü Çiğdem Kayalı da katılım sağladılar.