Türkçe

Raporlar

Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2018
Görüntüle
ISACA Breaking Gender Barriers Raporu
Görüntüle
PwC & TÜSİAD 2023'e Doğru Türkiye'de STEM Gereksinimi
Görüntüle
STEM Eğitimi Türkiye Raporu
Görüntüle
Kodluyuroz Türkiye Teknoloji Sektörü Durum Analizi Raporu
Görüntüle
STEM Sektöründe Yeni Ebeveynlerin Kariyer Patikası
Görüntüle
HackerRank 2019 Teknolojide Kadın Raporu
Görüntüle
PwC Teknolojide Kadın Raporu
Görüntüle
Silicon Valley Bank 2019 Teknolojide Kadın Raporu
Görüntüle
Yazılım ve Bulut Sektör Görünümü Raporu
Görüntüle
Kurumsal Uygulama Yazılımı Öngörüleri
Görüntüle
Deloitte & TÜBİSAD Teknoloji Sektöründe Kadın Raporu
Görüntüle